Vacature AB’er met specialisatie meer- en hoogbegaafdheid

SWV Driegang zet zich dagelijks in voor alle kinderen woonachtig in haar werkgebied. In nauwe samenwerking met scholen, zorginstellingen en overheden werken wij aan een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Wij zijn er om voor ieder kind een passende onderwijsplaats te vinden. Vandaar ons motto: Driegang, voor onderwijs dat past!

SWV Driegang zoekt per 1 augustus 2019 of zo snel als mogelijk na 1 augustus 2019:
een ambulant begeleider met als specialisatie meer- en hoogbegaafdheid.

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij en de scholen actief aan het passend maken van het onderwijsaanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarmee ontstaan er ook steeds meer vragen vanuit de scholen om ondersteund te worden in het passend maken van het onderwijs voor deze leerlingen.

Wij zoeken een ambulant begeleider die:

  • (aantoonbaar) affiniteit heeft met deze doelgroep;
  • beschikt over theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid;
  • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • vaardig is in het coachen en begeleiden van leerkrachten en leerlingen;
  • onderwijsbevoegdheid (voor het basisonderwijs) en ervaring als leerkracht heeft;
  • hbo+-werk- en denkniveau heeft.

Wij bieden:

  • een aanstelling voor 12 uur per week, waarbij werkdagen en -tijden bespreekbaar zijn;
  • een professionele organisatie, waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
  • bezoldiging conform cao PO.

Nadere informatie over de procedure:
Jouw motivatiebrief en cv kun je sturen naar secretariaat@driegang.nl onder vermelding van ”vacature AB HB”.
Meer informatie bij Henric Bezemer, h.bezemer@driegang.nl / 06-36003742 of Arlé Troost, a.troost@driegang.nl / 06-20280077.
We zien je reactie graag uiterlijk 1 juli 2019 tegemoet.
De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 4 juli 2019.