Vacature ambulant begeleider cluster 3 (0,5 fte)

Mies PellikaanVacature

SWV Driegang zet zich dagelijks in voor alle kinderen woonachtig in zijn werkgebied. In nauwe samenwerking met scholen, zorginstellingen en overheden werken wij aan een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Wij zijn er om voor ieder kind een passende onderwijsplaats te vinden. Vandaar ons motto: Driegang, voor onderwijs dat past!

SWV Driegang zoekt per 1 februari 2020 of zo snel als mogelijk daarna
een ambulant begeleider met als specialisatie cluster 3 (0,5 fte)

Binnen ons samenwerkingsverband werken wij en de scholen actief aan het passend maken van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Juist ook bij leerlingen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten, trekken we intensief samen met scholen en ouders op. Onze ambitie is om passend onderwijs dicht bij huis te realiseren, met de ondersteuning die nodig is.

Daarbij willen we dat alle leerlingen die 4 jaar worden, op de juiste onderwijsplaats met de benodigde ondersteuning kunnen starten. We noemen dit het voorschools traject. De ambulant begeleiders worden al betrokken bij leerlingen met ondersteuningsvragen vóórdat ze op de basisschool starten. De ambulant begeleider die we zoeken heeft ervaring met de voorschoolse en/of vroegschoolse ontwikkeling.

De ambulant begeleider die we zoeken heeft daarnaast (enige) kennis van en ervaring met cluster 3-ondersteuning. Dit omvat ondersteuningsvragen m.b.t. kinderen in de basischoolleeftijd die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en lichamelijk/meervoudig gehandicapt zijn. Als ambulant begeleider begeleid je scholen bij het samenstellen en realiseren van een passend onderwijsaanbod. Daarbij heeft de ambulant begeleider kennis van leerlijnen en de vertaling daarvan naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Als ambulant begeleider kom je op veel scholen van het samenwerkingsverband. Dit zullen scholen uit alle drie de kamers van SWV Driegang zijn. Het grootste gedeelte van je werk zul je op de christelijke scholen van het samenwerkingsverband doen.

Wij zoeken een ambulant begeleider die:

 • (aantoonbaar) affiniteit heeft met genoemde doelgroepen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • vaardig is in het coachen en begeleiden van leerkrachten en leerlingen;
 • aan kan sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk op scholen; 
 • goed in een team kan functioneren;
 • digitaal vaardig is;
 • een onderwijsbevoegdheid (voor het basisonderwijs) en ervaring als leerkracht heeft;
 • hbo+-werk- en denkniveau heeft.

Wij bieden:

 • een tijdelijke aanstelling, met zicht op een vast dienstverband;
 • een aanstelling voor 20 uur per week, waarbij werkdagen en -tijden bespreekbaar zijn;
 • een professionele organisatie, waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een team met ambulant begeleiders die op een constructieve samenwerken;
 • bezoldiging conform cao PO, schaal 11.

Zie ook: functie-omschrijving.

Nadere informatie over de procedure:
Meer informatie bij: Henric Bezemer, h.bezemer@driegang.nl / 06-36003742 of Arlé Troost, a.troost@driegang.nl / 06-20280077.
Jouw motivatiebrief en cv kun je sturen naar secretariaat@driegang.nl onder vermelding van ”vacature AB”.
We zien je reactie graag uiterlijk 6 december 2019 tegemoet.

De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 16 december 2019.