Vacature onderwijsassistent(e) voor groep meer- en hoogbegaafde leerlingen

SWV Driegang zet zich dagelijks in voor alle kinderen woonachtig in haar werkgebied.
In nauwe samenwerking met scholen, zorginstellingen en overheden werken wij aan een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Wij  zijn er om voor ieder kind een passende onderwijsplaats te vinden. Vandaar ons motto: Driegang, voor onderwijs dat past!

SWV Driegang zoekt per 1 augustus 2019 een enthousiaste onderwijsassistent(e) voor een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Van de thuiszitters in Nederland is ongeveer twee derde hoogbegaafd. Om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen in onze regio thuis komen te zitten, wil SWV Driegang een voorziening starten. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen partieel onderwijs krijgen in een speciaal op te zetten groep van maximaal 10 leerlingen, met als doel terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Het onderwijs aan deze leerlingen zal door een leerkracht en onderwijsassistent samen worden verzorgd op een inspirerende locatie. De leerkracht en onderwijsassistent worden hierbij ondersteund door een werkgroep bestaande uit specialisten.

Wij zoeken een onderwijsassistente die:

  • (aantoonbaar) affiniteit heeft met deze doelgroep;
  • met name pedagogisch goed kan inspelen op de juiste  ondersteuningsbehoefte van de leerlingen;
  • effectief activiteiten kan plannen en beschikbare tijd en energie kan richten op de hoofdzaken en acute problemen.
  • actief met de leerkracht van deze groep kan samenwerken.

Wij bieden:

  • een aanstelling voor wtf 0,6;
  • bezoldiging conform cao PO en passend bij de (voor)opleiding en ervaring;
  • een prettige uitdagende leer-werkomgeving, gesitueerd op het Land van Remus in Groot-Ammers;
  • mogelijkheid om je verder te professionaliseren m.b.t. deze doelgroep.

Nadere informatie over de procedure:
Jouw motivatiebrief en cv kan je sturen naar de coördinator van deze voorziening Ruud van Rijn r.vanrijn@driegang.nl  onder vermelding van vacature HB onderwijsassistentie.
Meer informatie via 06-10052469 (Ruud van Rijn).
We zien jouw reactie graag uiterlijk 19 juni 2019 tegemoet.
De gespreksronden met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op woensdagmiddag 26 juni 2019.