Vacature per 1-8-2019 – Leerkracht voorziening hoogbegaafdheid

SWV Driegang zoekt per 1 augustus 2019

een enthousiaste leerkracht voor groep hoogbegaafde leerlingen

Van de thuiszitters in Nederland is ongeveer twee derde hoogbegaafd. Om te voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen in onze regio thuis komen te zitten, wil SWV Driegang een voorziening starten.  De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen partieel onderwijs krijgen in een speciaal op te zetten groep van maximaal 10 leerlingen, met als doel terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Het onderwijs aan deze leerlingen zal door een leerkracht en onderwijsassistent samen worden verzorgd op een inspirerende locatie. De leerkracht en onderwijsassistent worden hierbij ondersteund door een werkgroep bestaande uit specialisten.

Wij zoeken:

  • een leerkracht die aantoonbaar affiniteit heeft met deze doelgroep;
  • een leerkracht die zowel didactisch als pedagogisch goed kan inspelen op de juiste ondersteuningsbehoefte van de leerlingen;
  • een leerkracht die in staat is om het onderwijsaanbod voor deze doelgroep op een juiste wijze vorm te geven zowel op didactisch als pedagogisch gebied;
  • een leerkracht die aansluiting kan vinden bij de achtergrond van de leerlingen en dit vorm kan geven in het dagelijkse lesprogramma.

Wij bieden:

  • een tijdelijke aanstelling voor wtf 0,6 met de mogelijkheid van een vaste aanstelling;
  • bezoldiging conform cao PO en passend bij de (voor)opleiding en ervaring;
  • een prettige uitdagende leer-werkomgeving, gesitueerd op het Land van Remus in Groot-Ammers;
  • ondersteuning van de werkgroep voorziening hoogbegaafdheid en waar nodig van jeugdhulpprofessionals op locatie. Daarbij heb je volop vrijheid om het onderwijs vorm te geven, afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben.

Nadere informatie over de procedure:

Uw motivatiebrief en cv kunt u versturen naar de coördinator van deze voorziening Ruud van Rijn r.vanrijn@driegang.nl  onder vermelding van vacature HB leerkracht. Meer informatie via 06-10052469 (Ruud van Rijn).

We zien uw reactie graag uiterlijk 14 maart 2019 tegemoet.

De gespreksrondes met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op vrijdagmiddag 22 maart 2019. Na deze gespreksronde wordt een aantal kandidaten gevraagd een onderwijsmorgen verder uit te werken en te presenteren in ronde 2.