Vacatures Commissie van Toezicht

Mies PellikaanVacature

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang zoekt twee leden voor de Commissie van Toezicht, waaronder een voorzitter.
Zie: www.driegang.nl/cvt

Uw motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk op 25 juni 2020 via info@driegang.nl. Indien gewenst kunt u deze ook per post sturen naar SWV Driegang, t.a.v. dhr. H.P. Bezemer, Postbus 1012, 4200 CA  Gorinchem.
De gesprekken met de leden van de wervings- en selectiecommissie zijn gepland op donderdag 2 juli 2020 in Gorinchem.

Indien gewenst kan er contact opgenomen worden met dhr. H.P. Bezemer, directeur van SWV Driegang via h.bezemer@driegang.nl of 06 3600 3742.