Verslag ouderavond 24 november 2021

Margreet VisserAlgemeen nieuws

Op 24 november kwam een twintigtal ouders bij elkaar op de Van Stratenweg 15 voor een avond voor ouders over passend onderwijs en de rol van de samenwerkingsverbanden hierin. Ouders hebben normaal gesproken contact met het samenwerkingsverband via een ambulant begeleider (van SWV Driegang) of een specialist passend onderwijs (van SWV PasVOrm). Tijdens deze ouderavond was er direct contact tussen ouders en het samenwerkingsverband.

Voorlichting
De ouders werden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers. Daarna kregen zij voorlichting over de visie en werkwijzen, op hoofdlijnen, van beide samenwerkingsverbanden. Aansluitend was er gelegenheid om verdiepingsvragen te stellen.

Ervaringsdeskundige
Daarnaast kwam een ervaringsdeskundige ouder aan het woord. Haar zoon bewandelde de weg van volledige zorg (medisch kinderdagverblijf) naar een school voor speciaal onderwijs en daarna naar regulier onderwijs. Als ouder bleek het een grote stap te zijn van speciaal naar regulier onderwijs, terwijl het kind er onbevangen tegenaan keek. Het kind heeft met de ouders een lange weg afgelegd om te komen op de reguliere basisschool in het dorp, waar hij inmiddels veel vrienden heeft. Deze ouder heeft bij de overstap van speciaal naar regulier veel contact gehad met een ambulant begeleider specialist van het samenwerkingsverband, die nog steeds betrokken is bij deze leerling. Inmiddels is er ook contact met de specialist passend onderwijs (van SWV PasVOrm) i.v.m. de overgang PO-VO.

Workshops
Na de pauze konden er workshops worden gevolgd:

  • Mijn kind heeft ondersteuning nodig.
  • Mijn kind gaat naar de basisschool.
  • Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Feedback
We kregen na afloop positieve reacties. Ouders waren blij met de voorlichting. De samenwerkingsverbanden zullen een enquête uitzetten naar de deelnemers voor feedback n.a.v. deze avond. Wat al wel duidelijk is geworden is dat het samenwerkingsverband bij veel ouders niet echt bekend is. Er zal dus bekeken worden hoe de bekendheid van het samenwerkingsverband bij ouders verbeterd kan worden. 

Kortom, we kijken terug op een geslaagde avond, die wellicht voor herhaling vatbaar is!