Voor ieder leerling de juiste ondersteuning op school. Dat is waar Passend Onderwijs voor is bedoeld en wat we bij SWV Driegang elke dag waar maken. Dat doen we waar mogelijk op de basisschool dicht bij huis.

De meeste leerlingen doorlopen zonder grote problemen de basisschoolperiode. De leerkrachten van de basisschool kunnen vanuit de basisondersteuning prima de juist begeleiding bieden. De basisondersteuning is wat elke school in onze regio moet kunnen bieden zonder betrokkenheid van SWV Driegang.

Er zijn echter ook leerlingen waarbij er wel zorgen zijn over de ontwikkeling. Voor die leerlingen is het goed dat de ca. 85 scholen in onze regio goed hebben nagedacht over hoe er juist voor die leerlingen extra ondersteuning geboden kan worden. Misschien is dat ook wel voor uw zoon/dochter nodig.

Deze extra ondersteuning start altijd op de basisschool waar hij/zij onderwijs krijgt. De leerkracht is de eerste die betrokken is bij de extra ondersteuning, vaak gevolgd en gesteund door de intern begeleider (IB’er). Samen weten ze de weg binnen de mogelijkheden van het samenwerkingsverband.

Fijn dat u de weg naar deze website heeft gevonden. Onder de knop ouders vindt u veel informatie over de mogelijkheden van SWV Driegang. Als u het antwoord niet kan vinden op uw vragen, neem dan contact met de IB’er van uw zoon/dochter of zoek contact met SWV Driegang.

We hebben voor u een filmpje gemaakt waarin Passend Onderwijs wordt uitgelegd. Klik hier voor het filmpje.