Een kind heeft nog niet eerder op school gezeten. Vanuit een zorginstelling (bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf) is al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is. Deze extra ondersteuning kan soms heel goed in een reguliere basisschool worden geboden. Ook kan een plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO) een passende mogelijkheid zijn. Juist ook bij de zoektocht naar de meest passende plaats kunt u op Driegang rekenen. Wij hebben ambulant begeleiders (AB’ers) in dienst die graag met u en de zorginstelling meedenken over welke plaats het meest passend is. Zie hiervoor ons protocol onder Documenten.

Als plaatsing in een voorziening voor SBO of SO wenselijk is, moet bij SWV Driegang een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit geldt voor kinderen die wonen in de gemeenten Gorinchem, Altena (kernen Almkerk, Andel, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Waardhuizen, Werkendam en Woudrichem), Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden (kernen Ameide, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld) en West Betuwe (kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren).

Als de aanvragende zorginstelling een kind, dat gezien de zorgzwaarte in principe in aanmerking komt voor plaatsing in het SO, bij voorkeur geplaatst wenst te zien in het SBO, moet een TLV SBO zwaar worden aangevraagd.

De TLV-aanvraag dient te worden gedaan door de betrokken zorginstelling (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, MKD etc.). Voor alle aanvragen naar het SBO dient – alvorens dat deze aanvraag gedaan wordt – een AB’er van Driegang betrokken te worden. Hij/zij zal meedenken over de meest passende plaats voor het kind. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u onder Documenten.

Mocht ook hij/zij van mening zijn dat een aanvraag voor het SBO het meest passend is, dan kan de zorginstelling het dossier opstellen. In dat dossier zijn in ieder geval opgenomen:
1. een ingevuld aanvraagformulier TLV S(B)O (te vinden onder Documenten);
2. recent geëvalueerde ontwikkelingsplannen inclusief het perspectief voor het kind op middellange termijn;
3. minimaal één advies van een externe deskundige (psycholoog/orthopedagoog).
Indien gewenst kan ook de voorschoolse rapportage worden gebruikt. De betrokken AB’er zal hierin met u en de zorginstelling meedenken.

Met het afgeven van een TLV wordt een leerling toelaatbaar verklaard tot een school voor SBO of SO. Indien er sprake is van toelaatbaarheid tot het SO, wordt ook een bekostigingscategorie aangegeven. Het niveau van bekostiging hangt samen met de inschatting van de zorgzwaarte, zoals blijkt uit het ingestuurde kinddossier.

De TLV omvat tevens de duur van de toelaatbaarheid (met een minimum van één jaar).

Met een TLV SO is een leerling toelaatbaar tot een SO-voorziening binnen maar ook buiten SWV Driegang. Een TLV voor het SBO (bij onderinstroom) moet aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband uit de regio van de gewenste SBO-school.

De afgegeven TLV wordt door SWV Driegang toegestuurd aan de aanvragende zorginstelling, ouders/verzorgers en gewenste S(B)O-school.