Algemene presentatie.
Presentatie pilot ouderbuddy’s.

Passend onderwijs krijg je alleen sámen voor elkaar. Ouders zijn daarbij érg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste en die inzichten zijn nodig voor de ontwikkeling van een kind. Scholen, ouders en samenwerkingsverbanden (en soms ook jeugdhulp) krijgen alleen met elkaar het onderwijs passend. En natuurlijk is het betrekken van het kind/de leerling daarbij cruciaal. Als samenwerkingsverbanden passend onderwijs willen we ouders nog meer toerusten voor hun rol. Daarom hadden we samen met onze Ondersteuningsplanraden (waar de helft van de leden ouders zijn) een leuke avond georganiseerd alleen en speciaal voor ouders. (Zie flyer) op 1 november 2022.

Deze avond konden er 4 workshops worden gevolgd:

  1. Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs.
  2. Onderwijs en zorg samen voor kinderen die therapie nodig hebben (Rijndam/ Driegang en schoolbesturen).
  3. Driegang start een pilot met ouderbuddy’s.
  4. Ambulante begeleiding voor langdurig zieke leerlingen in het voortgezet onderwijs.