Binnen SWV Driegang hebben we afspraken gemaakt over wat iedere school (met eigen middelen) moet kunnen bieden voor leerlingen. Dit noemen we ‘basisondersteuning’.

In de basisondersteuning staat beschreven dat de school alert is op welke leerlingen ‘iets extra’s’ nodig hebben. Dit noemen we signaleren. Hierna zorgt de school voor adequaat vervolg op deze signalering. Dat kan bijvoorbeeld zijn door extra instructie/begeleiding te bieden, dan wel deze leerling te bespreken in het ondersteuningsteam.
Bij alles wat de school hierin doet, wordt u als ouder gezien als educatief partner. U kent uw zoon/dochter immers al zo lang! Het is belangrijk dat bij wat er op school gebeurt de deskundigheid van school en uw deskundigheid samen ten goede komen aan uw zoon/dochter.

Wilt u weten waarover afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de basisondersteuning? Klik dan door naar: De 13 ijkpunten van de basisondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.

Het schoolondersteuningsprofiel van een school uit ons samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van de school.