Iedere basisschool hanteert een eigen procedure om te komen tot een passend advies voor het vervolgonderwijs.
De meeste scholen starten hier al in groep 6 of 7 mee.
In groep 8 zal de leerkracht een bindend advies geven over het niveau van het vervolgonderwijs.

De volledige procedure om van het basisonderwijs over te stappen naar het vervolgonderwijs is terug te lezen in ‘De Brug Over’.