Voorlichtingsmiddag over onderwijs aan vluchtelingen (4-11 jaar) in Gorinchem

Margreet VisserAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team

Op dit moment worden er 300 vluchtelingen in Gorinchem in het voormalig belastingkantoor opgevangen. Onder deze 300 vluchtelingen bevinden zich ongeveer 115 kinderen die recht hebben op onderwijs. Zij zullen hier minimaal een half jaar en naar verwachting nog wel iets langer verblijven. Net als 6 jaar geleden willen we het onderwijsaanbod z.s.m. bewerkstelligen. Dat vraagt veel inspanningen. Maar gezien het enthousiasme van zes jaar geleden verwachten we ook nu weer, dat we deze klus samen kunnen klaren.

Vandaar deze oproep!

Uit de opvang zes jaar geleden is ISK (Internationale Schakelklas) de Toekomst ontstaan. Zij hebben hun bestaansrecht in Gorinchem al jaren bewezen en ze stellen alles in het werk om de VO-leerlingen, inclusief de 12-jarigen, te gaan begeleiden.

Om de kinderen in de basisschoolleeftijd te begeleiden zijn we op zoek naar leerkrachten, onderwijsassistenten en vrijwilligers. Totaal is er personeel nodig voor ongeveer vijf (!) groepen. Uiteraard weten we dat het vinden van personeel in deze tijd geen eenvoudige zaak is. Echter gepensioneerde leerkrachten of ouders met een onderwijsachtergrond zijn ook van harte welkom om te horen wat we verwachten van u.

Kortom, wat ons betreft mag deze uitnodiging zoveel mogelijk worden verspreid.

Tijdens de voorlichtingsmiddag op 19 januari a.s. krijg je informatie over hoe we het gaan organiseren. En welke rol je daarin zou kunnen gaan spelen. Spreekt het je aan om voor deze doelgroep wat te betekenen: meld je aan!! Van harte welkom en de koffie staat klaar.

Datum: Woensdagmiddag 19 januari 2022
Tijd: 14.30 tot uiterlijk 16.00 uur
Locatie: SWV Driegang, Dokter van Stratenweg 15, 4205 LA Gorinchem.

Aanmelden kan via mailadres: r.vanrijn@driegang.nl.

Hartelijke groet,
Nettie Udo & Ruud van Rijn