Voorlopig aanbod Regio-Academie 2019-2020

Het voorlopig aanbod 2019-2020 van de Regio-Academie is klaar en er kan ingeschreven worden! Er is geprobeerd om een zo breed mogelijk aanbod neer te zetten. T/m 25 juni 2019 heeft iedereen de tijd om zich op te geven voor de verschillende cursussen.

Er kan individueel worden aangemeld, maar ook kunnen scholen alle aanmeldingen in één keer versturen. De aanmelding voor een cursus kan plaatsvinden op een van de volgende manieren:
Individueel: een e-mail naar Elsemieke Leijh met opgave van naam, naam en adres van de school en een juist e-mailadres en nummer èn naam van de te volgen cursus, of
Per school: opsturen van de overzichtslijst inschrijvingen en e-mailadressen van de leraren naar Elsemieke Leijh.
Zie: formulier waarop de cursussen aangegeven kunnen worden waar leraren zich voor willen inschrijven.

De Regio-Academie is het eigen opleidingscentrum van SWV Driegang. De doelstelling van de Regio-Academie is om een zo breed mogelijk cursusaanbod aan te bieden op het gebied van passend onderwijs en ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij Driegang. Daarnaast geldt dit aanbod ook voor de scholen van het voortgezet onderwijs en voor de voorschoolse opvang. Met elkaar zorgen wij voor een doorgaande lijn in de zorg rondom de leerlingen.