Voorlopig aanbod Regio Academie 2020-2021

Margreet VisserFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Het voorlopig aanbod van de Regio Academie voor schooljaar 2020-2021 is bekend. Er is geprobeerd om een zo breed mogelijk aanbod neer te zetten. Veel suggesties vanuit de scholen zijn terug te vinden in het voorlopig aanbod. De voorinschrijving loopt tot en met 26 juni 2020.

Het aantal aanmeldingen in de voorinschrijving bepaalt welke cursussen in het definitieve aanbod komen. Aanmelding bij de voorinschrijving is tevens de definitieve aanmelding. Alle directeuren van de scholen krijgen bericht over de cursussen die niet in het definitief aanbod zijn opgenomen; voor deze cursussen vervalt de inschrijving. Daarnaast ontvangen alle scholen een lijst met cursussen die wel gaan plaatsvinden. Er kan individueel worden aangemeld, maar ook kunnen scholen alle aanmeldingen in een keer versturen. Het inschrijfformulier graag per e-mail sturen naar regioacademie@driegang.nl.

Documenten:
Voorlopig aanbod Regio Academie schooljaar 2020-2021
Inschrijfformulier voorlopig aanbod schooljaar 2020-2021

Voor meer informatie omtrent de Regio Academie, cursussen, scholing en opleidingen kan
contact worden opgenomen worden met Elsemieke Leijh via e-mailadres regioacademie@driegang.nl