Vooruitblik 2018-2019

In de achterliggende jaren is er binnen SWV Driegang gewerkt met kamerplannen. Elke kamer z’n eigen plan met waar mogelijk aansluiting op elkaar. Bij de start van het nieuwe ondersteuningsplan na de zomervakantie zullen we binnen SWV Driegang niet meer werken met een kamerplan, maar met een gezamenlijk jaarplan waarin de thema’s staan beschreven waaraan in heel SWV Driegang gewerkt gaat worden. Na de vakantie hoort u daar meer over.

Een greep uit de thema’s die in het volgend schooljaar centraal zullen staan:

  • Verdere samenwerking tussen (de AB’ers van) de verschillende kamers. Hierdoor komt er nog meer expertise beschikbaar voor de scholen.
  • Verkenning van samenwerking tussen de verschillende SBO- en SO-scholen SWV Driegang.
  • Versterken aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op de scholen.
  • Verdere concretisering van de mogelijkheden van Bouw!
  • Doordenking van het werken met leerlijnen bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.