Voorziening ‘Intensieve leesbegeleiding’

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht

In dit schooljaar konden leerlingen van de scholen buiten Gorinchem deelnemen aan de pilotvoorziening ‘Intensieve leesbegeleiding’, een voorziening voor leerlingen waarbij het aanvankelijk lezen ernstig stagneert. Komend schooljaar zal deze voorziening in aangepaste vorm voortgezet worden. 

De voorziening is een traject van 8 weken. In deze periode werken de ambulant begeleider (1x per week) en de school (2x per week) met de leerling volgens een vastgesteld plan. Ook ouders oefenen thuis. Het doel is om de leesvaardigheden van de leerling een flinke stimulans te geven. Naast het bieden van individuele hulp aan de leerling gaan de leerkracht en ambulant begeleider ook in gesprek over het passend maken van de leesbegeleiding in de groep. 

Er is geen vast aanmeldmoment voor deze voorziening. De leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. 

  1. Dit aanbod zit binnen de scholen die voor ‘handen’ hebben gekozen. Daar zijn voor scholen dus geen kosten aan verbonden.
  2. Scholen die voor geld hebben gekozen, organiseren dit in principe zelf. Wil je toch gebruik maken van dit aanbod, dan wordt hiervoor € 1.250,- (per leerling) in rekening gebracht.

Criteria:

  • De leerling zit in groep 3 of 4 op een school buiten Gorinchem.
  • De leerling uit groep 3 leest in januari de AVI M3 nog op frustratieniveau en/of de leerling heeft een E-score op de DMT of u veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
  • De leerling uit groep 4 heeft een E-score op de DMT of u veronderstelt dat het kind ernstige leesproblemen heeft.
  • De leerling komt (nog) niet in aanmerking voor dyslexieonderzoek en eventuele dyslexiebehandelingen.
  • De leerling is besproken in het SOT en de ABG’ er geeft een positief advies ten aanzien van deze voorziening. 
  • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd. Er zijn handelingsplannen waarin aangegeven staat hoe vaak, met welke materialen en op welke wijze er geoefend is. Ondanks deze intensieve hulp, vordert het kind weinig. 
  • De school zal 2x per week, gedurende een half uur, individueel met de leerling lezen volgens het opgestelde behandelplan.
  • De school vraagt aan de ouders een aantal keer per week met het kind te oefenen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Erna Slingerland via e-mailadres: e.slingerland@driegang.nl.