Voorziening leesbegeleiding

Margreet VisserFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Op 21 juni hebben we via onze website dit nieuwsbericht gepubliceerd m.b.t. een nieuwe voorziening (pilot) voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk leesproces.

Deze voorziening voldoet blijkbaar in een grote behoefte, gezien het aantal aanvragen dat is binnengekomen.

Voor de eerste periode die loopt vanaf eind augustus 2021 /m 31 januari 2022 kunnen we geen kinderen meer plaatsen. In deze periode zullen 10 kinderen intensieve leesbegeleiding krijgen.

Omdat er gewerkt wordt in twee blokken verdeeld over het schooljaar,  willen we ook de aanmeldingen 2x in het schooljaar laten plaatsvinden.

Dat betekent dat in januari 2022 er weer een bericht zal uitgaan om leerlingen voor blok 2, lopend vanaf 1 februari t/m einde schooljaar, te kunnen aanmelden. In juni 2022 kan er dan weer worden aangemeld voor de periode augustus 2022 t/m januari 2023.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Erna Slingerland: e.slingerland@driegang.nl of Anneke Hendriks: a.hendriks@driegang.nl.