Webinar schoolverzuim

Margreet VisserFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Op 10 februari gaf Duo een ‘webinar schoolverzuim’ en sprak hier over het belang van digitaal melden en het samen optrekken met de leerplichtambtenaar van de school.
Wat moet een school eigenlijk melden in het verzuimregister? En op welke manier moet de school verzuim registreren en melden? En als de school dit verzuim correct heeft verwerkt, wat gebeurt er dan eigenlijk met deze meldingen?
Het is voor schooldirecteuren of verzuimcoördinatoren die dit webinar nog niet hebben gevolgd de moeite van het kijken waard.

Vanuit Driegang zetten we ons actief in om thuiszitten te voorkomen. Op een goede manier signaleren en registreren is een belangrijke eerste stap om thuiszitten te voorkomen. Een leerling zit immers niet van het ene op het andere moment thuis. De periode van eerder verzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met deze leerling. De school zal de zorgplicht voor deze leerling dan oppakken en de gesprekken met de ouders en/of het kind opstarten. Wat is nodig om het verzuim terug te dringen? Kan de school hier iets in betekenen of moeten we kijken naar de sociale teams of zorgverleners?

Mogelijk is ook extra ondersteuning vanuit Driegang nodig. Neem dan altijd contact met ons op en zorg dat deze leerling op het SOT geagendeerd staat.
Het webinar is terug te kijken op: https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20200210_1