Wijzigingen procedure poortwachterfunctie vergoede dyslexiezorg Altena

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Gemeente Altena

Zoals jullie wellicht weten vervult Samenwerkingsverband Driegang sinds 1 februari 2021 de zogenaamde poortwachtersfunctie voor vergoede dyslexiezorg in de gemeente Altena.

Vanaf september 2021 zijn er enkele dingen gewijzigd in de procedure.
Middels deze brief (link) willen wij jullie hierover informeren.
In deze brief worden twee bijlagen genoemd, die vinden jullie hieronder: