Deze workshop is in de eerste plaats voor leerkrachten uit de kleuterbouw, maar zeker ook voor interne begeleiders en directeuren die graag meer zicht willen hebben op wat er toe doet in goed onderwijs aan jonge kinderen.

Deze workshop wordt gegeven door:
Hans van Rijn – www.delerendeschool.nl – hans@delerendeschool.nl – 06 508 55 480

Hans van Rijn is onderwijsadviseur bij De Lerende School. Een belangrijk thema voor Hans is onderwijs aan jonge kinderen. Hoe je dat passend maakt op hoe het jonge kind ontwikkelt en leert. Kennis hierover is lang niet meer vanzelfsprekend. Die kennis terugbrengen, is voor Hans een belangrijke drijfveer. Omwille van de kleuter.

De inhoud van deze workshop
Het goede nieuws is dat de kleuter per definitie eigenaar is. En dat je dat al héél snel kunt zien. Mocht dat niet zo zijn, zet dan de seinen maar op rood.

Het slechte nieuws is dat er veel in het kleuteronderwijs is geslopen dat dit eigenaarschap en de groei hiervan in de weg staat.

En dan om daar weer goed nieuws van te maken: misschien gaat het wel vooral om stoppen met zo hard werken en regelen, stoppen met kleuters indelen in niveaus, stoppen met …

Ik werk altijd vanuit kennis over hoe het jonge kind leert en ontwikkelt. Want de kleuter snappen, is eigenaarschap snappen. En dan snap je ook wat je vooral wel en vooral niet moet doen.
Bereid je voor, ik neem je in staccato mee in de wereld van het jonge kind, ik maak bewust, stel gerust, creëer gezonde onrust. En ik vertaal ontwikkelkennis met je naar een aantal concrete richtlijnen en handvatten voor een gezonde kleuterpraktijk.