Workshop 4 – Oplossingsgericht werken aan positieve relaties in de klas.
Dit is een workshop voor: Leerkrachten (groep 3 t/m 8), IB’ers en directeuren

Deze workshop wordt gegeven door: Ellen Aanen

Ellen Aanen-Zilvold werkt als opleider aan de pabo, is docent master leren en innoveren en verzorgt teamtrainingen.

De inhoud van deze workshop
De schoolklas waarin kinderen zitten vormt een belangrijke sociale context voor kinderen. Het hebben van een positieve relatie met de leerkracht en met leeftijdsgenootjes is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Mark zit in groep 4 en heeft om de haverklap ruzie met klasgenootjes. Van akkefietjes om de bal tot snel beledigd voelen. Hoe kan dit patroon doorbroken worden en hoe kan de leerkracht Mark ondersteunen bij het opdoen van positieve sociale ervaringen? Hoe zorg je ervoor dat je als leerkracht Mark motiveert om te oefenen met nieuw gedrag? De oplossingsgerichte benadering is een doelgerichte, positieve manier van werken waarbij kinderen betrokken worden bij het bedenken van oplossingen. In deze workshop worden verschillende oplossingsgerichte interventies aangereikt voor interactie-problemen in de klas, met een uitstapje naar de transactionele analyse: welke strategieën zet een kind in om zich te handhaven in een groep. Hoe kun je bv. kinderen die geneigd zijn om slachtofferpositie  te reageren ondersteunen bij het ontwikkelen van meer constructief gedrag.