Zomerschool 2020

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In de zomervakantie 2020 organiseren we vanuit SWV Driegang de Zomerscholen Gorinchem en Leerdam.

Sinds gisteren zijn de deuren van onze scholen weer open. Het onderwijs is de afgelopen periode anders geweest en ook de komende tijd wordt het een uitdaging om ons onderwijs weer zo goed mogelijk vorm te geven. Risico’s op achterstanden en een nog grotere “zomerdip” liggen straks op de loer. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om leerlingen in de lange zomervakantie hier iets voor te bieden.

Voor alle leerlingen staat de zomerschool open. Vooral voor  kinderen die wat extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal, kan dit initiatief een mooie invulling van een deel van de vakantie zijn. Tijdens de zomerschool wordt er in de ochtenden hard gewerkt aan de vakken technisch en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen met verhaaltjes. Tijdens de middagpauze wordt er gekookt met de leerlingen en eten we gezamenlijk de maaltijd. In de middag zijn er ontspannende doe-activiteiten, zoals sport, dans, muziek, cultuur en rappen.

De leerlingen komen één of twee weken en de verwijzing loopt via de IB’er van de school. Aanmelding gaat via de voorziening zomerschool in Grippa. Het aanbod is voor leerlingen van de huidige groep 4 t/m groep 8.

Wij kunnen posters en flyers met alle informatie afgeven de komende weken. De poster en flyer zijn gisteren al gemaild aan de directies van onze scholen.

Voor meer informatie over de Zomerschool kunt u contact opnemen met:
Jeroen van der Jagt
E  j.vanderjagt@driegang.nl
M 06.28123591