Aanvragen ED en overdracht PO-VO

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Gemeente Altena, Gemeente Gorinchem, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Molenlanden

Indienen dossiers ED bij de poortwachter
Wanneer dossiers vóór 21 juni worden ingediend in Grippa, zal er nog een beoordeling van het dossier plaatsvinden voor de zomervakantie. Dossiers die na 21 juni worden ingediend worden mogelijk niet meer voor de zomervakantie in behandeling genomen. Deze dossiers (en de dossiers die gedurende de zomervakantie worden ingediend) zullen weer in behandeling genomen worden vanaf eind augustus/begin september.

Overdracht PO-VO-leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie
Een goede overdracht van informatie uit het PO over leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie is belangrijk voor een goede start (of goed vervolg) van de begeleiding in het VO. Om deze informatieoverdracht te vergemakkelijken, is er een overdrachtsformulier ontwikkeld om aanvullende informatie aan te leveren bij de middelbare school, die niet ‘standaard’ wordt meegeleverd in de overdracht van PO naar VO. In het formulier wordt gevraagd naar de belemmeringen die een leerling op dit moment ervaart en van welke faciliteiten en dyslexiehulpmiddelen de leerling gebruikmaakt. Ook de handelingsplannen van de laatste drie jaar bij zwakke lezers en spellers leveren belangrijke informatie op. De ondersteuning op de middelbare school kan dan direct hierop worden afgestemd, zodat de leerling zich in een doorgaande lijn kan blijven ontwikkelen. Wellicht is dit formulier voor jullie leerlingen een meerwaarde bij de overdracht.

Heb je nog vragen?
Neem wat betreft de gemeente Altena en de gemeenten vallend onder de regio Zuid-Holland-Zuid contact op met Janna Verkaik, poortwachter van Samenwerkingsverband Driegang. Per mail te bereiken op: dyslexie@driegang.nl.