Driegang: Voor Professionals

SWV Driegang zet zich dagelijks in voor alle kinderen woonachtig in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en diverse kernen van de gemeenten
Altena, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
*) Als je op deze pagina naar beneden scrolt, zie je exact welke kernen van Altena, Vijfheerenlanden en West Betuwe dat zijn.

In nauwe samenwerking met scholen, zorginstellingen en overheden werken wij aan een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma kan worden geboden. Kinderen hebben immers recht op goed onderwijs dat bij hen past. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

De leerkracht is als eerste verantwoordelijk om de kinderen het onderwijs te bieden dat nodig is. Voor de meeste kinderen is het reguliere aanbod van de school passend en kan het kind zich optimaal ontwikkelen binnen dit aanbod. Er zijn ook kinderen die naast het reguliere aanbod extra ondersteuning nodig hebben. De leerkracht kan hierbij terugvallen op de interne ondersteuningsstructuur. Dit is in veel gevallen de intern begeleider of een ambulant begeleider generalist vanuit samenwerkingsverband (SWV) Driegang. Sommige kinderen hebben echter meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk of voor een langere of voor de gehele schoolperiode zijn.

Met behulp van de middelen, de expertise of de voorzieningen uit SWV Driegang en de nauwe samenwerking met de vele maatschappelijke partners zetten we ons dagelijks in om het onderwijs voor alle kinderen passend te maken.
Het belang van de leerling staat altijd voorop en ouders zijn altijd betrokken!

Op deze site informeren we je over de mogelijkheden van Driegang voor ondersteuning van de leerling en van je (voor)school.

*) SWV Driegang zet zich in voor kinderen woonachtig in de volgende gemeentelijke kernen:
  • Altena: Almkerk, Andel, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Waardhuizen, Werkendam en Woudrichem.
  • Vijfheerenlanden: Ameide, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld.
  • West Betuwe: Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren.