Driegang: informatie voor Ouders

Voor iedere leerling de juiste ondersteuning op school. Dat is waar Passend Onderwijs voor is bedoeld en wat we bij SWV Driegang elke dag waarmaken. Dat doen we waar mogelijk op de basisschool dicht bij huis.

Driegang vindt de pedagogische driehoek belangrijk. Hierin hebben leerkracht, ouders en leerling ieder hun eigen bijdrage om gezamenlijk de groeiruimte van kinderen te realiseren.

Driegang ervaart dat de scholen de intentie hebben om professioneel te werken en dat zij doen wat van een professional mag worden verwacht. Driegang ziet ook dat ouders zich constructief opstellen. Wij maken ons sterk voor een gedeelde samenwerking, waarbij scholen en ouders elkaars (professionele) kennis en kunde waarderen en respecteren en constructief samenwerken in het belang van het kind.

De meeste leerlingen doorlopen zonder grote problemen de basisschoolperiode. De leerkrachten van de basisschool kunnen vanuit de basisondersteuning prima de juist begeleiding bieden. De basisondersteuning is wat elke school in onze regio moet kunnen bieden zonder betrokkenheid van SWV Driegang.

Er zijn echter ook leerlingen bij wie er wel zorgen zijn over de ontwikkeling. Voor die leerlingen is het goed dat de 97 scholen in onze regio goed hebben nagedacht over hoe er juist voor die leerlingen extra ondersteuning geboden kan worden. Misschien is dat ook wel voor jouw zoon/dochter nodig.

Deze extra ondersteuning start altijd op de basisschool waar hij/zij onderwijs krijgt. De leerkracht is de eerste die betrokken is bij de extra ondersteuning, vaak gevolgd en gesteund door de intern begeleider (IB’er). Samen weten ze de weg binnen de mogelijkheden van het samenwerkingsverband.

Fijn dat je de weg naar deze website hebt gevonden. Onder de knop ouders vind je veel informatie over de mogelijkheden van SWV Driegang. Als jij het antwoord niet kan vinden op uw vragen, neem dan contact met de IB’er van jouw zoon/dochter of zoek contact met SWV Driegang.

We hebben voor je een filmpje gemaakt waarin Passend Onderwijs wordt uitgelegd. Klik hier voor het filmpje. Ook maakten we een folder met daarin een samenvatting van wie wij zijn en hoe we werken.

Bijeenkomsten voor ouders:
Twee keer per jaar organiseren Driegang en Munio gezamenlijke ouderavonden. De onderwerpen en aankomende data hiervoor worden nog bekendgemaakt.