Begroting 2023-2027 vastgesteld

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

De begroting 2023-2027 (met oplegger) is vastgesteld, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. De input hiervoor is in diverse overleggen opgehaald.

In deze begroting is te zien dat we óók in de komende jaren kunnen blijven zorgen voor onderwijs dat past. In een combinatie van een sterke basisondersteuning, beschikbare expertise, ondersteuning die naar de leerling komt én een dekkend netwerk, waar voor iedere leerling een onderwijsplaats in het regulier of gespecialiseerd onderwijs is.

Op blz. 19 van de begroting zijn de nieuwe bedragen te zien. Dit is relevant als jouw school gekozen heeft voor ‘geld’ in het keuzemenu. Deze bedragen zijn 5% hoger dan in 2021. Als jullie hebben gekozen voor ‘handen’ dan is deze 5% verwerkt in de hogere loonkosten.

Fijn om samen te werken aan onderwijs dat past.

Henric Bezemer