Driegang, Auris en LOGOS gaan intensiever samenwerken

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

In dit perbericht lees je meer over de samenwerking Driegang, Auris en LOGOS die het komend cursusjaar verder zal worden vormgegeven.

Auris, Driegang en LOGOS zijn blij dat ze hun krachten verder kunnen gaan bundelen. Hiervan zullen veel leerlingen, hun ouders en leerkrachten gaan profiteren.

Vanaf augustus 2023 zullen steeds meer zaken concreet worden.
Middels de Driegang in Beeld en nieuwsberichten zal hierover worden gecommuniceerd. Zo zorgen we ervoor dat de ambulante begeleiding/dienstverlening van Auris en Driegang elkaar gaan versterken. En ook zorgen we ervoor dat nóg meer leerlingen dichtbij huis een passende onderwijsplaats krijgen.