Driegang in beeld juni 2023

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

In Driegang in beeld – nr. 27 – juni 2023 staat een beschrijving op hoofdlijnen van de ontwikkeling binnen SWV Driegang in de periode 21 april t/m 23 juni 2023. Hierin zijn naast activiteiten tevens de door het bestuur en het MT genomen besluiten opgenomen.

Driegang in beeld verschijnt in het ritme van de vergaderingen van de Raad van Toezicht van SWV Driegang, wordt vervolgens geagendeerd bij verschillende gremia en geplaatst op de website van SWV Driegang.