Leerkracht Centraal

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

De komende weken zal de derde scholingsdag van de leergang ‘Leerkracht Centraal – versterken effectief leerkrachtgedrag’ plaatsvinden.
Van de 115 IB’ers op scholen van Driegang doen er 87 dit jaar mee aan deze leergang. Wat een opkomst!
55% van de directeuren is aanwezig geweest bij de Kick-off op 30 oktober jl.

Driegang wil scholen ondersteunen in het realiseren van passend en steeds méér inclusief onderwijs. Dit gebeurt onder meer door het versterken van de leerkracht middels deze scholing. Het is gaaf om te merken dat het belang van het ondersteunen van de leerkracht zo massaal gedeeld wordt. Zo zorgen we ervoor dat niemand en zeker geen leerkracht er alleen voor staat. Samen met onze leerkrachten krijgen we passend onderwijs gerealiseerd. 

Wil je volgend jaar deelnemen aan het scholingsaanbod over Leerkracht Centraal? Dat kan!
Informeer bij je ABG’er/orthopedagoog of mail met Nelina Meiboom (n.meiboom@driegang.nl).