Nieuwsbrief januari 2024

Astrid FrankenAlgemeen nieuws

Hiermee ontvang je de link naar onze Nieuwsbrief januari 2024, met daarin de volgende onderwerpen:

1. Bouw!
2. De nieuwe teamfoto
3. Extra doorbetaling
4. Overgang naar het voortgezet onderwijs
5. Tussenevaluatie Youz
6. Facturatie voorzieningen
7. Instroommomenten het jonge kind op SBO De Rotonde
8. Regio-Academie
9. Overbruggingsarrangement
10. Ouderbuddy
11. Ouderavond
12. Nieuwe wijze van aanmelden bij Auris
13. Aanvragen voorzieningen
14. Het jaar van inspiratie naar méér inclusief onderwijs
15. Vacatures
16. Subsidie (hoog)begaafde kinderen
17. Vernieuwde website