Nieuwsbrief maart 2024

Astrid FrankenFunctie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur

Hiermee ontvang je de link naar onze Nieuwsbrief maart 2024, met daarin de volgende onderwerpen:

  1. Digitaal afstandsonderwijs

  2. Week van inclusief onderwijs

  3. Extra doorbetaling

  4. Regio-Academie

  5. Het jaar van inspiratie naar méér inclusief onderwijs

  6. Overdracht basisbekostiging bij instroom in S(B)O na teldatum

  7. Vacatures

  8. Voor je gelezen

  9. Ouderbuddy