Aanmelden Zomerschool 2024

Astrid FrankenFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team

Zomerschool 2024

Evenals voorgaande jaren organiseert Driegang weer een Zomerschool en wel in de eerste en laatste week van de zomervakantie.

Er kan vanaf nu worden aangemeld!
Voor verdere informatie zie onze flyer.

Graag z.s.m. aanmelden in verband met de verdere planning en indeling.
Voor vragen kun je terecht bij Ruud van Rijn of Herma Sterk.