Voorziening Houtbewerking

Astrid FrankenAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team

Er is een filmpje gemaakt van de voorziening: Houtbewerking

In onze regio zorgen we voor onderwijs dat past.
Voor de meeste leerlingen lukt het om het aanbod ín de klas passend te krijgen.

Soms is er (tijdelijk) iets meer nodig. Dat kan bijvoorbeeld in een voorziening van SWV Driegang.
We zorgen voor onderwijs dat past. Voor alle leerlingen.