Voorziening Motoriek

Astrid FrankenAlgemeen nieuws, Functie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team

We hebben een filmpje gemaakt over de voorziening: Motoriek

In onze regio zorgen we voor onderwijs dat past. Op al onze scholen wordt er hard gewerkt om voor iedere leerling een passend aanbod te realiseren. Daarbij trekt de school met ouders, Driegang en het sociaal team op.

Voor de meeste leerlingen lukt het om het aanbod ín de klas passend te krijgen. Soms is er (tijdelijk) iets meer nodig. Dat kan bijvoorbeeld in een voorziening van SWV Driegang.

Zo zorgen we voor onderwijs dat past. Voor alle leerlingen.