Zomerschool 2023

Astrid FrankenFunctie: Betrokkene bij passend onderwijs, Functie: Intern begeleider, Functie: Leerkracht, Functie: Schoolleider/directeur, Functie: Werkzaam bij gemeente of sociaal team

Dit jaar is er weer een Zomerschool voor leerlingen van de huidige groepen 3 t/m 8.

Het kost niets voor leerlingen met een arrangement waarbij scholen hebben gekozen voor inzet onderwijsassistent vanuit Driegang. Deze scholen mogen zonder kosten gebruikmaken van de voorzieningen.
Voor andere leerlingen geldt een bijdrage in de kosten van 250 euro per week per leerling, te betalen door de school. Daarnaast draagt de gemeente, waar de leerling woont, bij in de kosten.

Lees hier verder voor meer informatie.