Nieuwsbrief 2 – Cursusjaar 2018-2019

Vandaag is de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019 gemaild aan medewerkers, scholen, bestuur, MRP, OPR, enz. Zie: SWV Driegang – Cursusjaar 2018-2019 – Nieuwsbrief 2

Open dagen VO-scholen

Van SWV PasVOrm ontvingen we een overzicht van activiteiten & open dagen 2018-2019. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website van de betreffende school. Zie ook: poster aanmelden VO 2019.

Diploma-uitreiking Mastercourse Lezen en Taal

Op donderdagavond 27 september jl. zijn de diploma’s uitgereikt van de tweejarige opleiding Mastercourse Lezen en Taal. Deze opleiding is verzorgd vanuit SWV Driegang. De volgende vijf deelnemers hebben hun … Lees Meer