Nieuwsbrief 1 van schooljaar 2019-2020

Vandaag is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020 gemaild aan: IB’ers, directeuren, medewerkers en relaties van SWV Driegang, Zie: SWV Driegang – Cursusjaar 2019-2020 – Nieuwsbrief 1.

Regionale ThuiszittersTop ZHZ op 20 november a.s.

Op woensdag 20 november a.s. van 15.00-17.00 uur vindt de derde regionale ThuiszittersTop Zuid-Holland Zuid plaats in zalencentrum De Lockhorst te Sliedrecht. Zie de vooraankondiging/uitnodiging. Vriendelijk verzocht wordt alvast aan … Lees Meer

Centrale Testdagen 2019-2020

De centrale testdagen worden ook dit schooljaar in november en december gepland. Informatie over deze testdagen vindt u in deze brief. De testdagen zijn bedoeld voor leerlingen die (hoogstwaarschijnlijk) naar … Lees Meer

Huidige dyslexiebeleid in de regio

In de brief dyslexie PO 24 september 2019 staat alle informatie m.b.t. het huidige dyslexiebeleid in de regio. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of mocht … Lees Meer