Open sollicitaties kunt u mailen naar personeelszaken t.a.v. Arianne Dekker, e-mailadres: a.dekker@driegang.nl
Wilt u ook als eerste op de hoogte zijn van nieuwe vacatures bij Samenwerkingsverband Driegang? Abonneert u zich hier op onze nieuwsberichten (vink het onderdeel ‘vacatures’ aan).

Actuele vacatures SWV Driegang 


Per cursusjaar 2021-2022 zoekt SWV Driegang ter harmonisatie van de werkwijze en vervanging van personeel dat met pensioen gaat nieuwe collega’s. Hieronder zie je een beknopte beschrijving van de inhoud van de vacatures. Onderaan deze pagina klik je door naar de (volledige) functieomschrijvingen van de functies ‘ambulant begeleider’ en ‘orthopedagoog’. Zie verder ook de advertentie zelf voor de kerncompetenties van de nieuwe collega’s die we zoeken. 

Ben jij van mening dat jij degene bent die we zoeken? Stuur dan uiterlijk 7 april 2021 je brief naar info@driegang.nl. Je brief richt je aan dhr. H.P. (Henric) Bezemer. In je brief geef je naast je motivatie aan voor welke functie je solliciteert en voor hoeveel dagen per week (minimaal 2 dagen).

Referenties zullen we pas bellen ná de gesprekkenronde. We vinden het wel belangrijk dat je op dat moment ten minste twee referenties paraat hebt. Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

Orthopedagoog/psycholoog (0,7 fte)
Als orthopedagoog/psycholoog binnen Driegang maak je deel uit van verschillende schoolondersteuningsteams op onze scholen, waarbij je nauw samenwerkt met de betrokken ambulant begeleiders generalist. Je wordt betrokken op het moment dat jouw kennis en inzichten nodig zijn om een hulpvraag op leerling-, groeps- of schoolniveau te kunnen beantwoorden en voert hiervoor indien nodig handelingsgerichte diagnostiek uit. Daarnaast kun je binnen Driegang betrokken zijn bij onderwerpen op het gebied van beleidsuitvoering en kan bijvoorbeeld ook het geven van scholing tot je werkzaamheden behoren. Als orthopedagoog/psycholoog binnen Driegang maak je deel uit van een hecht team van orthopedagogen en psychologen, met elk een eigen specifieke expertise. Vertrouwen, collegiaal overleg en intervisie zijn binnen dit team belangrijke speerpunten.

Ambulant begeleider generalist (2,0 fte)
Als ABG binnen SWV Driegang maak je deel uit van het schoolondersteuningsteam op de aan jou gekoppelde scholen. Je wordt betrokken als de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de groep of de school de basisondersteuning overstijgt. Aan de hand van de hulpvraag ondersteun, begeleid en coach je de scholen in het vormgeven van deze extra ondersteuning; dit doe je vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Je werkt nauw samen met de orthopedagoog die is gekoppeld aan de school. Waar nodig kun je de expertise inzetten van de ambulant begeleiders specialist taal, cluster 3, gedrag, en hoog- en meerbegaafdheid. Zo werken we aan thuisnabij onderwijs voor ieder kind en streven we naar het vormgeven van meer inclusief onderwijs. Als ABG binnen SWV Driegang maak je deel uit van een hecht en ervaren team van ABG. We leren van en met elkaar: vanuit relatie werken we aan competentie en autonomie.

Ambulant begeleider specialist cluster 3 (0,7 fte)
Als ABS binnen SWV Driegang maak je deel uit van team cluster 3 dat vanuit ons expertisecentrum scholen ondersteunt in het bieden van thuisnabij passend onderwijs. De leerlingen die begeleid worden vanuit team cluster 3 hebben specifieke onderwijsbehoeften waarvoor onderwijsaanpassingen nodig zijn waar de scholen zelf in hun basisondersteuning niet toe in staat zijn. De onderwijsbelemmeringen van de leerlingen die begeleid worden, kunnen voortkomen uit een (motorische) ontwikkelingsachterstand, lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurige ziekte. Als ambulant begeleider cluster 3 ben je gekoppeld aan een leerling en zijn/ haar betrokkenen. Het team cluster 3 werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind (mens) ontwikkelingsmogelijkheden heeft, ongeacht zijn belemmeringen. De ambulant begeleiders van team cluster 3 werken nauw samen met collega’s, intern en extern, teneinde het aanbod vanuit ons team kwalitatief te blijven verbeteren en af te stemmen op datgene wat op onze scholen ten aanzien van de begeleiding nodig zal zijn. Als ambulant begeleider specialist cluster 3 werk je in een hecht team dat elkaar in de samenwerking versterkt. We leren met en van elkaar.

De volledige functieomschrijvingen vind je hier