Algemene informatie over medewerkers en partners

Samenwerkingsverband Driegang wordt gevormd door deskundige mensen die met passie voor ieder kind de beste plaats voor onderwijs zoeken en creëren. Dit lukt alleen door samen te werken met meer dan 1250 teamleden op onze 92 scholen. Gezamenlijk bieden we voor bijna alle leerlingen een passende plaats binnen ons gebied.

Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we niet tegemoetkomen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. In dat geval zoeken we samen met ouders en deskundigen naar welke school (buiten de regio) dat wel kan.

Bij dit alles houden we ervan om te kijken naar wat wel lukt voor een kind. Dit motiveert scholen, ouders en ons.

Verder met ons kennismaken?

Zie dan de volgende pagina's (je vindt daar ook contactinformatie):