Organisatiegegevens

De gegevens van onze organisatie zijn:

SWV Driegang

RSIN: 853315115.
KvK nummer: 59094931.

Contactgegevens:
Dokter van Stratenweg 15 (eerste etage)
4205 LA  Gorinchem
info@driegang.nl
tel. 0183-624915

Doelstelling:
Zie: Ondersteuningsplan 2022-2026.

Beleidsplan:
Zie: Ondersteuningsplan 2022-2026.

Beloningsbeleid:
Volgens bestuursbesluit d.d. 14 oktober 2014 wordt voor medewerkers de CAO PO onverkort toegepast.
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding.

Jaarrekening en verslag uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2023    
Controleverklaring accountant bij jaarrekening 2023   
Jaaroverzicht 2023    
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2023 (volgt z.s.m.)

Jaarverslag 2022
Controleverklaring accountant bij jaarrekening 2022
Jaaroverzicht 2022
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2022

Jaarverslag 2021
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2021     
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2021 *)

Jaarverslag 2020
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2020
Jaaroverzicht 2020
ANBI-standaardformulier publicatieplicht (onderwijsinstellingen) 2020

Jaarverslag 2019
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2019
Jaaroverzicht 2019

Jaarverslag 2018
Controleverklaring accountant bij de jaarrekening 2018
Jaaroverzicht 2018

Onze organisatie is gestart per 1 augustus 2014.

*) ANBI:
SWV Driegang is door de Belastingdienst vanaf 29 oktober 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).