Jeugdhulp op school

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Scholen en gemeenten werken dan samen door te zorgen voor arrangementen en maatwerk. 

Aan iedere school is een contactpersoon uit het sociaal team/wijkteam gekoppeld. Hij sluit bij de SchoolOndersteuningsTeam-overleggen (SOT) aan. Ook kun je zelf contact met hem of haar leggen. In de schoolgids staan de contactgegevens. Ook kun je die opvragen bij de intern begeleider.

De contactpersoon van het sociaal team denkt mee bij de vragen die verder gaan dan de didactische ontwikkeling van een kind. 

Je kunt als ouder bij jouw gemeente ook zelf vragen om jeugdhulp. Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt. Lees hierover meer bij de vraag Wat is een ontwikkelingsperspectief?