Ondersteuningsplan 2022-2026

In het ondersteuningsplan staat hoe Driegang zorgt voor passend onderwijs in onze regio. Zowel nu als in de komende jaren. Over de inhoud van het nieuwe ondersteuningsplan dachten de leden van de ondersteuningsplanraad (ouders en personeelsleden van onze scholen) mee. Én nog meer dan 100 andere betrokkenen uit onze scholen en de regio.

0
Scholen onder Driegang:
Image
Basis:
0
scholen
SBO:
0
Scholen
SO:
0
Scholen

Dat zijn de scholen in deze gemeenten:

Image

Bij elkaar gaat dit over deze leerlingen:

Image
Image

Driegang:

Brengt expertise naar de scholen.

Zorgt voor de benodigde ondersteuning.

Voegt onderwijsaanbod toe waar nodig.

Zorgt voor een inspirerend scholingsaanbod via de Regio-Academie.

Verbindt en versterkt het onderwijs in de regio.

Zorgt dat er voor ieder kind een passende plaats is.

Waar staan we voor?

Bij ons werken ouders, school, sociaal team en Driegang samen om passend onderwijs te krijgen.

Wij willen dat ieder kind onderwijs krijgt dat past.

Dagelijks zorgt de leerkracht voor goed onderwijs. Driegang ondersteunt hem/haar daarbij.

We werken aan méér inclusief onderwijs. Hierdoor kunnen steeds méér leerlingen naar de school in hun dorp of wijk.

Wat zijn de leidende principes van Driegang?

We gunnen ieder kind thuisnabij onderwijs.

Kinderen denken mee.

Passend onderwijs realiseer je samen.

De leerling heeft baat bij wat we doen.

De ondersteuning komt naar het kind en geld volgt de leerling.

We ondersteunen zo lang als het nodig is, maar ook zo kort als het kan.

Elke leerkracht en school wil zich ontwikkelen op het gebied van passend onderwijs. Driegang ondersteunt dit.

Driegang zorgt voor ‘een goede match’.

We zorgen voor een doorgaande lijn.

We zijn deskundig en genieten van ons werk. Daarbij zijn we toegankelijk, integer en transparant in ons handelen.

We bieden werk van hoge kwaliteit.

Hoe werkt Driegang?
Image
Image
  • Scholen zijn verantwoordelijk voor niveau 1 en 2. 
  • Driegang draagt bij op niveau 1 t/m 5
  • In een school is de IB’er degene die zorgt dat Driegang wordt ingeschakeld. 
  • Voor iedere ouder blijft de leerkracht aanspreekpunt.

Hoe staan we ervoor in 2022?

Er wordt hard gewerkt aan en voor
passend onderwijs.

Binnen onze regio wordt veel sámen gewerkt.

Driegang en de scholen zorgen ervoor dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Op iedere school is Driegang bekend en beschikbaar. Er wordt gewerkt met vaste contactpersonen per school.

Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning.

Waar staan we over vier jaar?

De vraag van de leerkracht staat centraal in onze begeleiding.

We zorgen voor een oudersteunpunt. Zodat elke ouder antwoord krijgt op zijn vragen.

We sluiten aan op de vragen die er zijn op schoolniveau. Hierbij combineren we het aanbod van de Regio-Academie en het expertisecentrum.

We werken aan méér inclusief onderwijs met scholen en gemeenten.

We versterken de doorgaande lijnen: voorschool-PO-VO.