Ondersteuningsplanraad

Een samenwerkingsverband (SWV) passend onderwijs is verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen in het SWV. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

Contactgegevens OPR:

opr@driegang.nl
Dokter van Stratenweg 15
4205 LA  Gorinchem

Jaarverslagen/reglement/statuut:
OPR-vergaderingen – agenda’s en vastgestelde verslagen:
OPR-leden:
Marianne Vink, Lid oudergeleding (voorzitter)

Ik heb vier eigen kinderen. Daarnaast wonen er soms één of twee pleegkinderen bij ons. Ik ben als ouder vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn kinderen. Daarnaast ben ik voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vereniging waar deze school bij hoort. Ik wil vanuit mijn ervaring met medezeggenschap en als (pleeg)ouder iets toevoegen aan de ondersteuningsplanraad. Ik hoop dat we samen de kinderen kunnen helpen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau, zodat ze een positief zelfbeeld krijgen. Dat maakt een wereld van verschil!

Jantine Streefkerk, lid personeelsgeleding

Ik ben getrouwd en ben moeder van 2 kinderen. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs op Beatrix de Burcht in Gorinchem. Onderwijs passend maken en hierbij rekening houden met zorg- en leerbehoeften vind ik belangrijk. Ik gun ieder kind een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Ik wil binnen de ondersteuningsplanraad mij daarvoor inzetten.

Linda Rietveld, lid oudergeleding

Ik ben moeder van twee kinderen. Mijn kinderen volgen onderwijs op een reguliere school binnen ons samenwerkingsverband. Op deze school heb ik ook zitting in de MR. Zelf werk ik in het onderwijs als leerkracht en Intern begeleider. Als leerkracht heb ik de nodige ervaring met medezeggenschap, zo heb ik al een aantal termijnen meegedraaid in de OPR. Ik vind het belangrijk dat er goed onderwijs gerealiseerd kan worden voor alle leerlingen binnen Driegang. Door samen met ouders en professionals kritisch mee te denken met het samenwerkingsverband hoop ik hier aan bij te kunnen dragen.

Nathalie Brocken, lid personeelsgeleding

Ik ben intern begeleider op een aantal scholen in Cluster Giessenlanden van O2A5 en werk daarom regelmatig samen met personeelsleden van Driegang. Ik vind het belangrijk om mee te denken met de ontwikkelingen binnen Driegang en hoop door de deelname aan de OPR een steentje bij te dragen aan een goede samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de scholen en met elkaar ervoor te zorgen dat we passend onderwijs kunnen bieden.

Charlotte Ebbendorf, lid oudergeleding

Samen met mijn vriend heb ik twee dochters. Onze oudste dochter heeft het Schuurs-Hoeijmakers syndroom (Pacs1). Hierdoor is regulier basisonderwijs niet passend en gaat ze naar het speciaal onderwijs (SO). Mede door mijn inzet binnen de OPR hoop ik dat het voor ouders makkelijker en begrijpelijker wordt wat het passend onderwijs te bieden heeft. Zodat elk kind, op zijn/haar niveau, goed onderwijs kan krijgen, waar het zich ook prettig bij voelt.

Joyce Bergsma, lid personeelsgeleding

Op dit moment ben ik werkzaam als intern begeleider op de VerreKijker in Waardhuizen en daarnaast ben ik ook beleidsmedewerker Passend Onderwijs binnen De Stroming. Vanuit deze twee functies vind ik het heel waardevol om de brug te slaan naar het SWV. Door met beide benen in de praktijk te staan, weet ik wat er leeft en wil ik vanuit dit perspectief graag meedenken om het onderwijs binnen ons SWV nog passender te maken. 

Marijke Pierhagen, lid oudergeleding

Getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben werkzaam als assistent bedrijfsleidster. Onze oudste zoon heeft tijdens zijn basisschoolperiode hulp gehad van Driegang en heeft mede daardoor een succesvolle start gehad op het voortgezet onderwijs. Met onze jongste zoon zijn we nog aan het verkennen of hij hulp van Driegang moet gaan krijgen of van een andere instantie/stichting. Doordat wij de nodige praktijkervaring hebben opgedaan met hulpvragen en ook tegen de nodige obstakels aanliepen, hoop ik als OPR-lid een bijdrage te kunnen leveren, zodat andere ouders en kinderen ook een positieve ervaring krijgen.

Esmeralda Klomp, lid personeelsgeleding

Ik ben intern begeleider op de Anne Frankschool in Gorinchem. Ik vind het belangrijk én leuk om na te denken over de vraag; 'wat is goed onderwijs en hoe zorgen we voor goede ondersteuning voor de leerlingen?' Als intern begeleider doe ik dit op school met leerkrachten en directie, als lid van de OPR hoop ik dit te doen binnen Driegang. Door op verschillende niveaus hierover na te denken en met elkaar het gesprek aan te gaan hoop ik te kunnen zorgen voor verbinding en versterking van al deze organisaties.