Driegang zet zich in om de ondersteuning voor de kinderen in onze regio zo goed mogelijk te organiseren. Deze inzet kan al starten voor het kind de basisschool in komt. Op deze pagina informeren wij u graag over onze mogelijkheden en de hiervoor geldende afspraken.

Voorschool
Driegang werkt samen met alle voorschoolse voorzieningen in ons werkgebied. In de meeste gemeenten zijn dit kinderopvangorganisaties die naast kinderopvang ook gecertificeerde VVE-instelling zijn. Op diverse plaatsen wordt geëxperimenteerd met vorming van integrale Kindcentra, waar ook de basisschool een rol heeft. De medewerkers van deze organisaties zetten zich in om alle kinderen een goede start in het basisonderwijs te laten maken, zodat alle kinderen met gelijke kansen tot ontwikkeling kunnen komen.
(lees meer)

Basisschool
De scholen in ons gebied zetten zich in om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Alle scholen dienen te voldoen aan de basiskwaliteit die vanuit de overheid, gecontroleerd door de inspectie van ons wordt geëist. De scholen schrijven een schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de scholen aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan de kinderen. Ouders kunnen dit SOP gebruiken om te onderzoeken of de school van hun keuze het onderwijs kan bieden dat hun zoon of dochter nodig heeft.
Wij zijn trots op de scholen in ons gebied en zien dat de leerkrachten zich dagelijks inzetten om het onderwijs zo passend mogelijk te maken binnen de mogelijkheden van de school. Toch kan het zo zijn dat de leerkracht of de leerling ondersteuning nodig heeft.
(lees meer)

Overgang naar S(B)O
De scholen in ons gebied doen er alles aan om voor de kinderen het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Toch is niet de dichtstbijzijnde school altijd de meest passende school voor uw kind. Met behulp van de schoolondersteuningsprofielen kunnen ouders onderzoeken welke reguliere school het best passend is voor hun zoon of dochter. Tijdens de periode op de basisschool (of al op de voorschool) kan duidelijk worden dat het reguliere onderwijs voor de leerling niet de best passende plaats is. Binnen Driegang zijn er verschillende scholen voor speciaal (basis)onderwijs die het onderwijs nog meer passend kunnen maken.
(lees meer)

Overgang naar Voortgezet Onderwijs
Rond het 12e levensjaar eindigt voor de meeste kinderen de periode op de basisschool. Ook dan werken wij aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze leerlingen. Met de scholen voor voortgezet onderwijs wordt dan ook actief samengewerkt om deze lijn te garanderen.
(lees meer)