Zomerschool

De Zomerschool is voor alle leerlingen van de huidige groepen 3 t/m 8.
Het kost niets voor leerlingen met een arrangement als scholen hebben gekozen voor inzet onderwijsassistent vanuit Driegang, deze scholen mogen zonder kosten gebruikmaken van de voorzieningen. Voor andere leerlingen geldt een bijdrage in de kosten van 275 euro per week per leerling, te betalen door de school. Daarnaast draagt de gemeente, waar de leerling woont, bij in de kosten.

Doelen

Continuïteit van het leerproces (m.n. voor leerlingen met een NT2-achtergrond).
Invulling geven op een betekenisvolle manier aan de ondersteuningsbehoefte van het kind
Combinatie van leren en ontspanning bieden in de lange zomervakantie.

Hoe ziet de organisatie eruit?

De leerlingen komen één of twee weken naar de Zomerschool. In groepen van max. 15 leerlingen wordt er ‘s ochtends les gegeven. Er is één leerkracht, één of twee onderwijsassistenten en één student aanwezig voor de begeleiding van het leerproces. De onderwijsassistenten zijn medewerkers van SWV Driegang. Daarnaast zetten we externen in voor de doe-activiteiten.

Wanneer?

Gedurende 2 weken in de zomervakantie. Iedere week start er een nieuwe groep. De lessen zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00- 15.00 uur.

Aanmelden

Verwijzing loopt via de IB’er van de school. Aanmelden gaat m.b.v. Grippa. 
Kies bij nieuwe aanvraag voor ’12 Voorziening’, klik bij de aanvraagcategorie op 12 ‘Zomerschool’ en voeg de toestemmingsverklaring toe (zie ook hieronder bij Documenten). Daarnaast dient er een overdrachtsformulier te worden ingevuld. Dit kan worden toegevoegd bij de aanvraag of in het dossier.
Vanuit de school vragen we om (verwerkings) materiaal mee te geven zodat we de leerlingen op hun eigen niveau optimaal kunnen begeleiden.

Contactpersoon

Ruud van Rijn / Herma Sterk
tel. 06-10 05 24 69/0183-624 915 
e-mail: r.vanrijn@driegang.nl/h.sterk@driegang.nl

Documenten

Overdrachtsformulier    
Toestemmingsverklaring    
Flyer Zomerschool 2024