Poortwachter jeugdhulp

Als samenwerkingsverband werken we intensief samen met de zes gemeenten in onze regio. Dat doen we ook voor de leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs. Voor de leerlingen die wonen in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden denkt een poortwachter jeugdhulp op school van Driegang mee bij de aanvragen die er voor leerlingen worden gedaan.

Afke Persoon is degene die samen met een poortwachter uit een sociaal team de aanvraag voor jeugdhulp op school (dus alleen de jeugdhulp in onderwijstijd) doorneemt en in een gezamenlijke afweging komt tot het al dan niet toekennen van de aangevraagde jeugdhulp. De zorgcoördinator/intern begeleider van de school voor gespecialiseerd onderwijs dient de aanvraag voor de benodigde jeugdhulp in bij de poortwachters.

Elke school heeft één of meer vaste jeugdhulpaanbieders. Met deze partners werkt de school intensief samen. Dat heeft veel voordelen voor kinderen, ouders en de medewerkers van school/de jeugdhulpaanbieder. 

Meer informatie: Henric Bezemer