N-EED

In deze voorziening worden kinderen met ernstige leesproblemen gedurende een periode van 16 weken intensief begeleid door een ambulant begeleider, school en ouders.   

Dit kunnen leerlingen zijn bij wie naast ernstige leesproblemen (3 x E-score op DMT) sprake is van andere problematiek. Ook kunnen dit leerlingen zijn met een achterstand op het gebied van technisch lezen (max. D-scores), waarbij sprake is van een discrepantie t.o.v. overige vakgebieden/vaardigheden (min. B-scores).

Een goede begeleiding van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ambulant begeleider, de basisschool en de ouders. Zo doende is de kans op het inlopen van de achterstand het grootst.

De doelen:
  • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
  • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
  • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Er is geen vast aanmeldmoment voor deze voorziening. De leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. 

Aanmeldcriteria:
  • Voor de leerling zijn geen mogelijkheden binnen het regulier vergoed behandeltraject (ED).
  • De leerling is besproken in het SOT en de ABG’ er geeft een positief advies ten aanzien van deze voorziening.
  • De leerling heeft niet deelgenomen aan het Taalpaleis.
  • De leerling heeft drie maal een E-score behaald op DMT en komt niet in aanmerking voor ED onderzoek of de leerling heeft drie maal maximaal een D-score behaald op DMT waarbij sprake is van een discrepantie t.o.v. andere vakgebieden.
  • De school heeft met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd. Er zijn handelingsplannen waarin aangegeven staat hoe vaak, met welke materialen en op welke wijze er geoefend is. Ondanks deze intensieve hulp, vordert het kind weinig.
  • De school zal de leerling gedurende 16 weken 2 x per week 30 minuten individueel begeleiden.
  • De ouders zullen gedurende 16 weken een paar keer per week met de leerling thuis oefenen. 
Contactinformatie:

Erna Slingerland
e-mail: e.slingerland@driegang.nl