Geld

Het is voor scholen die in het keuzemenu van Driegang gekozen hebben voor financiële ondersteuning mogelijk om financiële middelen aan te vragen om een leerling op school te ondersteunen.

De school verantwoordt in het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief op welke manier de extra ondersteuning wordt vormgegeven. De school ontvangt de financiële middelen na goedkeuring door de toekenningscommissie arrangeren.
De school is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de uitvoering van het arrangement. De ambulant begeleider van Driegang blijft betrokken bij de leerkracht en de onderwijsassistent.