Overgang voortgezet onderwijs

Rond het 12e levensjaar eindigt voor de meeste kinderen de periode op de basisschool. Ook dan werken wij aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze leerlingen. Met de scholen voor voortgezet onderwijs wordt dan ook actief samengewerkt om deze lijn te garanderen.

Iedere basisschool hanteert een eigen procedure om te komen tot een passend advies voor het vervolgonderwijs. De meeste scholen starten hier al in groep 6 of 7 mee.
In groep 8 zal de leerkracht een bindend advies geven over het niveau van het vervolgonderwijs.

De volledige procedure om van het basisonderwijs over te stappen naar het vervolgonderwijs is terug te lezen in de brochure ‘De Brug Over 2023-2024’.