Taalpaleis

Kinderen met hardnekkige problemen in het aanvankelijk leesproces ontvangen gedurende 2 ochtenden speciale begeleiding op het gebied van technisch, begrijpend lezen (woordenschat) en spelling. De speciale begeleiding is onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent. De groep bestaat uit maximaal 7 leerlingen. Het Taalpaleis is een voorziening van SWV Driegang. 

Voor wie?

In het Taalpaleis werken we met leerlingen uit groep 3 of 4. In de periode augustus t/m januari leerlingen uit groep 4. Daarnaast in de periode februari t/m juni leerlingen uit groep 3. De leerlingen hebben, ondanks een intensief voortraject op de basisschool, een grote achterstand op het gebied van technisch lezen.

Doelen

Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Opzet

Het Taalpaleis brengt in kaart wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier sluiten we bij aan, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. Daarnaast toetsen we de leerling regelmatig, zodat alle betrokkenen zien op welk gebied er vorderingen zijn en op welk gebied de instructie aangepast moet worden.

Er wordt steeds instructie gegeven op letter-, woord- en tekstniveau. Ook is er veel aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. We werken niet alleen in groepjes, maar ook individueel. Elke leerling krijgt iedere ochtend een half uur individuele begeleiding.

Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:
  • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
  • Inprenten van letters en klanken.
  • Auditieve klankoefeningen.
  • Oefenen van decoderen van losse woorden met de methodiek van “Taal in Blokjes” .
  • Zelfstandig werken met zelfcorrigerende materialen, zoals leespuzzels, computerprogramma’s, leeskwartetten, e.d.

Een goede begeleiding van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Taalpaleisleerkrachten, de basisschool en de ouders. Op die manier is de kans op het inlopen van de achterstand het grootst.
De school werkt 2 x per week 30 minuten individueel op letter-, woord- en tekstniveau met de leerling volgens het handelingsplan dat door de Taalpaleisleerkracht wordt aangegeven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij dagelijks met hun kind letters oefenen en een door het Taalpaleis meegegeven tekst samen lezen. Ook verzorgen zij zelf het vervoer van hun kind van en naar het Taalpaleis.

Aanmeldcriteria

Een leerling uit groep 3 volgt onderwijs in groep 3. Daarnaast heeft de leerling de reguliere leesmethode gevolgd. Ook leest de leerling op de Taalpaleis Tussen Toets 13 woorden of minder per minuut. Als laatste heeft de school met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.
Een leerling uit groep 4 volgt onderwijs in groep 4. Ook beheerst de leerling AVI M3 nog niet en/of heeft een E-score op de DMT. Verder veronderstel je dat het kind ernstige leesproblemen heeft. Als laatste heeft de school met de betreffende leerling een aantoonbaar goed voortraject afgelegd.

Aanmelding

Er zijn twee momenten per jaar om - via Grippa - leerlingen aan te melden. Vooraf informeren we scholen hierover per mail of via www.driegang.nl/actueel.

Selectie

Na aanmelding volgt er een selectieprocedure waarbij we kijken naar achterstand, hardnekkigheid van de problematiek en het voortraject op school.

Locatie

Het Taalpaleis wordt georganiseerd in het gebouw van SBO Beatrix de Burcht, Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem.

Meer informatie

Erna Slingerland
tel. 06-22770756 / e.slingerland@driegang.nl