Taalklas NT2

In de Taalklas NT2 PO krijgen nieuwkomers intensief taalonderwijs. Door dit intensieve taalonderwijs kan de nieuwkomer beter meekomen in het regulier basisonderwijs en daar sneller integreren.

Daarnaast staat de Taalklas ook open voor NT2-leerlingen die naar Nederland zijn gekomen vanwege het werk van hun ouders.

De Taalklas NT2 PO is een deeltijdopvang voor de doelgroep leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 van het PO (leeftijdsindicatie 8 t/m 12 jaar). Het gaat om opvang voor drie dagdelen. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de basisschool. Een groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De groep wordt begeleid door een groepsleerkracht en een onderwijsassistent.

Voorwaarde tot deelname is dat de leerling korter dan twee jaar in Nederland is.

Het hoofddoel is woordenschatonderwijs. Dat gebeurt op thematische wijze. Daarnaast is er klankonderwijs en wordt er een begin gemaakt met grammatica.

Er wordt geen expliciet lees- en schrijfonderwijs of rekenen gegeven. Lezen en schrijven komt wel aan de orde in de methodes die we gebruiken voor de meer gevorderde leerling als vaardigheid, maar is geen expliciet leerdoel. De leerdoelen liggen met name op het vergroten van de woordenschat op de gebieden luisteren en spreken. Met de beginnende leerlingen oefenen we uitspraak van de klanken, klankonderscheiding en het schrijven van de klank/letter. Er wordt o.a. gewerkt met de methodes Mondeling Nederlands (nieuw) en Horen Zien Schrijven. 

Naast het leren van de Nederlandse taal is er ook veel aandacht voor het aanleren van gewenst sociaal gedrag en werkhouding. Dit gebeurt m.b.v. routines en pictogrammen. Je veilig voelen in de klas, samen spelen en samen leren zijn hier belangrijke waarden.

Verder is er ook tijd voor taalspelletjes en zingen we met elkaar. We spelen iedere dag buiten.

De school ontvangt regelmatig via Grippa een update met de vorderingen van de leerling. Bij vragen is er altijd telefonisch contact mogelijk. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking!

Locatie

Graaf Reinaldschool, Top Naeffstraat 28, Gorinchem.

Schooltijden:

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.45-11.45 uur.

Aanmelding:

De aanmelding loopt via Grippa. Hierbij moeten de Toestemmingsverklaring en het Overdrachtsformulier Taalklas worden geüpload.

Financiële bijdrage:
  • SWV Driegang betaalt € 600,00 per leerling.
  • De school waar de leerling ingeschreven staat betaalt € 600,00 per leerling.
  • De gemeente waar de leerling is gehuisvest betaalt € 600,00 per leerling.
Meer informatie:

Ruud van Rijn
06-10052469 / r.vanrijn@driegang.nl